Inženýrské sítě Středočeský kraj

Zajistíme komplexní práce na všech stavbách inženýrských sítí a komunikací, včetně dodávky veškerého stavebního materiálu.

Pro stavby inženýrských sítí, jejichž nedílnou součástí je provádění zemních prací včetně povrchů komunikací má naše firma Vratislav Pokorný vlastní mechanizaci a dopravu, tj. bagry, nakladače, nákladní vozidla a ostatní drobnou mechanizaci nezbytnou pro kvalitní dodávku staveb.

  • veřejné vodovody
  • kanalizace
  • plynovody
  • teplovody
  • stavby čistíren odpadních vod, kořenové čistírny
  • technologické objekty na kanalizačních stokách a vodovodních řadech

Komplexní dodávky výkopových prací.

Inženýrské sítě

Kontaktujte nás.